Conventie/RIZIV

In de praktijk werken wij allen zelfstandig. Als kinesitherapeut kan ervoor gekozen worden zich al dan niet te conventioneren. Wanneer een kinesitherapeut zich conventioneert, dient deze zich te houden aan de tariefakkoorden vastgesteld door het RIZIV. Indien de kinesitherapeut zich niet conventioneert, mag deze zijn tarieven zelf bepalen. In onze praktijk werken Sofie en Kimberly als geconventioneerd kinesitherapeut. Ruben heeft zicht niet geconventioneerd.

U betaalt bij ons volgende bedragen voor een kinesitherapeutische behandeling:

  • Geconventioneerd: €22.26 in de praktijk/ €23.07 aan huis
  • Niet- geconventioneerd: €25 in de praktijk/ €27 aan huis

Voor verder vragen omtrent de tarieven en de gekoppelde terugbetaling, verwijzen wij u graag door naar volgende website: http://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/individuele-verzorging/honoraires/Paginas/kine-nl.aspx

Paramedisch Centrum Deurle
Ph. de Denterghemlaan 14
9831 Deurle

Tel: 09/282.74.08
info@paramedischcentrumdeurle.be

Praktijk

Bel ons