Specialisaties

We zijn een jong en dynamisch team met elk onze specialisaties. Wij werken in de praktijk maar helpen ook mensen aan huis. Naast onze specialisaties behandelen we ook alle personen die voor algemene kinesitherapie in aanmerking komen. Voor een vlotte planning en een optimale behandeling, vragen wij graag bij aanvang van de therapie om een korte omschrijving van de klachten te geven.

Manuele therapie

Tijdens de manuele therapie is het van belang het lichaam als één geheel te zien. Door middel van onderzoek en anamnese proberen we het probleem volledig in kaart te brengen. Hierbij bekijken we alle structuren (spieren, gewrichten, zenuwen…) die invloed zouden kunnen hebben op de klachten.

Tijdens de behandeling proberen we via manuele mobilisaties, manipulaties en manuele spier-losmakende technieken de spieren en gewrichten te normaliseren.

Verder worden ook tips en advies gegeven om verdere klachten in de toekomst te voorkomen. Hierbij is het van belang om inzicht te geven in gezond bewegen.

Welke klachten komen in aanmerking voor manuele therapie:

 • Nekklachten (eventueel in combinatie met hoofdpijn/duizeligheid)
 • Nekklachten met schouderklachten (eventueel uitstraling naar de arm)
 • Rugklachten (met eventueel uitstraling naar het been/ borstkast)
 • Inklemming zenuw/ hernia
 • Klachten thv het bekken
 • Klachten thv het temporomandibulair gewricht
 • Klachten thv de ledematen/ gewrichten.
Sportkinesitherapie

Tijdens de sportkinesitherapie worden problemen behandeld die ontstaan zijn door en/of tijdens het sporten. De therapie zal voornamelijk bestaan uit oefentherapie en functionele training aangepast aan de sport en het niveau van de sporter.

Tijdens deze sessies zal het ook van belang zijn om te zoeken naar de oorzaak van de klachten (eventuele techniek, slechte houding…). Dit om preventief te werk te gaan en eventuele klachten te vermijden in de toekomst. Onder de noemer ‘Voorkomen is beter dan genezen’.  Sportkinesitherapie kan zowel voor de competitieve, als de recreatieve sporter. Tijdens de behandeling wordt vaak gebruik gemaakt van kinesiotape dit om bewegingen te ondersteunen en vroegtijdige sporthervattig te bevorderen.

Orthopedische revalidatie

Tijdens de orthopedische revalidatie ondersteunen we de patiënt bij het herstel na onder andere de volgende chirurgische ingrepen:

 • Totale schouderprothese
 • Hechting peesscheur schouder
 • Totale heupprothese
 • Totale knieprothese
 • Meniscusoperaties
 • Voorstekruisbandoperaties
 • Operaties thv enkel
 • Hallux valgus operaties

Tijdens deze revalidatie is het van belang om het herstellende weefsel zo optimaal mogelijk te begeleiden, zodat het herstel vlot verloopt. Vaak wordt de revalidatie reeds gestart in het ziekenhuis en verwijst uw arts/orthopedist u door voor verdere revalidatie in de praktijk. Hier zal het belangrijk zijn om tijdens de eerste fase te werken naar een pijnvrije en genormaliseerde beweeglijkheid van het gewricht. Tijdens de verdere behandeling zal gewerkt worden op kracht en stabiliteit. Afhankelijk van uw doel wordt het verdere behandelplan samen met de kinesitherapeut bepaald.

Daarnaast kan u bij ons ook terecht voor volgende aandoeningen: impingementproblemen, frozen shoulder, tenniselleboog, golferselleboog, inversietrauma, …

Gangrevalidatie/ oefentherapie bij personen met verhoogd valrisico

In onze praktijk wordt ook veel oefentherapie aangeboden voor personen met een verhoogde valkans. Dit is een belangrijk aspect gezien de toenemende vergrijzing van de bevolking. Tijdens deze therapie wordt gewerkt op het verbeteren van het evenwicht en de algemene spierkracht. Tevens wordt er hier gekeken naar functionele thuissituaties die moeilijker verlopen. Hierop wordt dan gewerkt tijdens de verschillende sessies zodat men comfortabeler en langer thuis kan blijven.

Lymfedrainage volgens Vodder

Ons lichaam bestaat uit ongeveer 65% vocht. Dit vocht bevindt zich overal in ons lichaam. Het lichaam is in een ideaal evenwicht wanneer de waterhuishouding in een optimale toestand verkeert. Het lymfestelsel (lymfevaten en knopen) speelt een belangrijke rol bij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen. Het is namelijk de lymfe die hierin een voedende, zuiverende en drainerende rol vervult.

Lymfedrainage is dus een normale, natuurlijke functie in ons lichaam, die echter bemoeilijkt kan worden door ziekte, stress of als gevolg van een ongeval. In dit geval kan de drainage van de lymfe manueel (met de handen) geoptimaliseerd worden.

Autogene drainage

Autogene drainage heeft als doel de longen van de patiënt zo snel mogelijk vrij te maken van slijm (mucus). Bij jonge kinderen en baby’s worden hiervoor geassisteerde technieken gebruikt. Hierbij probeert de therapeut om de patiënt op een bepaalde manier te laten ademen, zodat de mucus loskomt, en deze zelf opgehoest kan worden. Bij volwassenen wordt er eerder actief te werk gegaan. Er wordt hen geleerd om het slijm te lokaliseren, op een goede manier te ademen, het te verzamelen en het dan later ook op te hoesten. Verder worden ook oefeningen en advies meegegeven voor de thuissituatie.

Indicaties:

 • Bronchitis/ bronchiolitis
 • Longontsteking
 • RSV
 • COPD
 • Andere infecties
Pre-postnatale kinesitherapie

Bij pre- en postnatale kinesitherapie worden vrouwen begeleid tijdens hun zwangerschap. Het lichaam wordt tijdens de zwangerschap extra belast en dit kan verschillende ongemakken veroorzaken. Prenatale kinesitherapie zal bij ons voornamelijk bestaan uit het behandelen van deze ongemakken via oefentherapie en/of manuele therapie (houdingsoefeningen, losmaken rugspieren…). Tijdens de postnatale kinesitherapie ligt het accent op het bevorderen van de recuperatie van het lichaam na de bevalling. Hier wordt door middel van oefentherapie gewerkt op de algemene conditie en spierkracht, buikspieren, rugspieren en eventuele andere klachten die ontstaan na de bevalling.

Fasciatherapie

Fasciatherapie betreft een globale benadering van de persoon. Het is een vernieuwde behandelings- en begeleidingsvorm voor pijn, bewegings- en functioneringsstoornissen. Dit zowel van fysieke en/of psychische aard. Ze vormt een brug tussen een zuiver fysieke en psychische benadering van verschillende klachten.

“Fasciatherapie is een respectvolle, zachte manuele therapie, die beantwoordt aan de vraag van het lichaam en geen gebruik maakt van manipulaties.” – Paul Sercu, voorzitter European College of Fasciatherapy

Indicaties:

 • Aandoening van het bewegingsapparaat: rug- en nekklachten, spier- en gewrichtsaandoeningen, …
 • Functionele stoornissen gaande van “vage” pijnen van het bewegings- of verteringsstelsel tot CVS en fibromyalgie
 • Begeleiding bij burnout, depressie en bij aandacht- en perceptiestoornissen
 • Optimalisatie van het functioneren en begeleiden van personen in moeilijke periode.
Dry needling

Bij Dry needling worden gespannen spieren, verantwoordelijk voor de pijn, aangeprikt met een fijn naaldje. Met als doel om de spanning snel en langdurig te laten verdwijnen. Vaak wordt dry needling foutief gezien als acupunctuur. Bij acupunctuur wordt echter gewerkt op de energieniveaus terwijl dry needling werkt op triggerpoints in gespannen spieren. Vaak ervaart men na deze behandeling een stijf/ vermoeid gevoel, dit verdwijnt meestal na even. Dry neelding wordt toegepast in combinatie met andere technieken, en is dus geen behandeling op zich.

Paramedisch Centrum Deurle
Ph. de Denterghemlaan 14
9831 Deurle

Tel: 09/282.74.08
info@paramedischcentrumdeurle.be

Praktijk

Bel ons