Orthopedagogie & Speltherapie

In de Spelkamer kan je bij Janneke terecht voor begeleiding van kinderen en jongeren tussen 5 en 18 jaar, voor:

  • Faalangstreductietraining
  • Het versterken van het zelfbeeld en meer zelfvertrouwen verkrijgen
  • Emotionele moeilijkheden: vermindering van stress, angsten, of andere emotie-gerelateerde klachten, verwerking.
  • Sociale vaardigheidstraining: omgaan met conflicten, pesterijen, …
  • Zich leren uiten of contact maken m.b.t. emoties of gedragsmoeilijkheden. 
  • Studie- en huiswerkbegeleiding: aanleren en oefenen van een gepaste, efficiënte studiemethode, ondersteuning bij het aanpakken van studieplanning en vakken, inhoudelijke ondersteuning (geen bijles)…

Werkwijze

In een kennismakings- en intakegesprek, gaan we een zo goed mogelijk beeld proberen te scheppen over de context, leefwereld, beleving en de hulpvraag van het kind en/of de ouders. Dit gesprek is uiteraard vrijblijvend en de werking wordt hierin ook verder toegelicht. Samen bekijken we wat de begeleiding voor uw kind en zijn omgeving zou kunnen beteken. Dat kan in de vorm van speltherapie, faalangstreductietraining, studiebegeleiding, cognitief-gedragstherapeutisch, opvoedingsondersteuning, …, afhankelijk van de noden en de vraag.

Paramedisch Centrum Deurle
Ph. de Denterghemlaan 14
9831 Deurle

Tel: 09/282.74.08
info@paramedischcentrumdeurle.be

Praktijk

Bel ons